Obľúbené produkty

Poklesnuté viečka vďaka botoxu? Poznáte riziká?

Ak sa botox používa správne, je jednou z najrýchlejších a najefektívnejších invazívnych metód redukcie vrások. Existujú aj riziká botoxu.

Riziká botoxu a ich náprava

Ak sa botox používa správne, je jednou z najrýchlejších a najefektívnejších invazívnych metód redukcie vrások. Je však nákladný a u niektorých ľudí spôsobuje vedľajšie účinky, ktoré znehodnocujú celý výsledný efekt. Väčšina vedľajších efektov a riziká botoxu môže byť minimalizovaná, avšak aj pri tejto procedúre dochádza k chybám spôsobujúcim nespokojnosť pacienta.

Kozmetický botox je precízna procedúra a vyžaduje si špeciálne zručnosti, techniku a know-how trénovaného dermatológa, špecialistu či plastického chirurga. Ošetrujúcimi osobami sú často odborníci v tvárovej anatómii, ktorých vedomosti im pomáhajú predchádzať chybám, ako napríklad:

Priveľké množstvo aplikovaného botoxu

Priveľké množstvo botoxu môže spôsobiť „zmrznutú tvár“, kedy sa zdá, že sa svalstvo tváre okrem úst vôbec nehýbe (najmä na čele a priečelí). Tvár vyzerá prázdna, bez výrazu, plastická, tvrdá a neprirodzená. K tomuto paralyzovanému vzhľadu dochádza aj v dôsledku nesprávneho rozloženia botoxu.

Botox sa používa na redukciu vrások, kedy má za cieľ zjemniť negatívne výrazy tváre (ako mračenie a ním spôsobené kohútie stopy), nie úplne eliminovať schopnosť tváre robiť rôzne výrazy. Skúsený špecialista teda minimalizuje negatívne výrazy a ponechá tie pozitívne (napríklad smiech) bez toho, aby imobilizoval celú tvár.

Riešenie: Nadmerné množstvo botoxu sa časom vytratí, jeho účinky sú teda dočasné. Môže to trvať niekoľko týždňov či mesiacov. Aby ste tomu predišli, uistite sa, že vy a váš terapeut máte rovnakú vedomosť o želanom efekte a vždy si vyberte certifikovaného a skúseného odborníka s dobrou reputáciou, ideálne experta na anatómiu tváre.

Primalé množstvo aplikovaného botoxu

Primalé množstvo aplikovaného botoxu sa buď rýchlo vytratí alebo vôbec nefunguje. V tomto prípade vám neskúsený terapeut vstrekne zriedený botox alebo jeho malé množstvo, ktoré nezanechá žiaden účinok. U niektorých ľudí, rezistentných na botox, môže byť toto výsledkom aj bežnej, inokedy dostatočnej, dávky tejto látky.

Riešenie: Konzultáciou sa uistite, že ste vhodným kandidátom na túto procedúru, že máte všetky potrebné informácie o účinkoch botoxu a že ste so svojím terapeutom na jednej vlne ohľadom vašich predstáv. Znova si vyberte certifikovaného a skúseného odborníka s dobrou reputáciou, ideálne experta na anatómiu tváre.

Ovísanie očných viečok

Ovísanie očných viečok či obočia je jedným z dvoch najčastejších nezdarov botoxu. Nie je spôsobené prirodzeným poklesom viečok po botoxe, ale skôr jeho nesprávnou aplikáciou (zavedenie ihly príliš nízko či hlboko). Ak sa botox aplikuje do čela, znehybnie priečelný sval zdvíhajúci obočie. Ak je čelo nehybné a ťažké, obočie môže poklesnúť, čo vyvolá aj padajúce očné viečka, ktoré nemajú kam inam ísť. Ak je vaše obočie poklesnuté, viečka môžu pôsobiť, že sa nachádzajú nižšie. Dochádza k tomu najmä vtedy, keď na nich máte prebytočnú kožu alebo ste zvyknutý zdvíhať obočie v snahe otvoriť oči. Viečka v skutočnosti nie sú poklesnuté, ale vyzerajú tak, pretože sú tlačené smerom nadol.

Riešenie: Rýchle riešenie neexistuje, je potrebné počkať, kým botox nezmizne. Znova si vyberte certifikovaného a skúseného odborníka s dobrou reputáciou, ideálne experta na anatómiu tváre, ktorý má skúsenosti s aplikáciou botoxu do čela a okolo očí. Dajte si najskôr aplikovať menšie množstvo botoxu do danej oblasti, v prípade potreby je možné ho doplniť.

Skutočný pokles očných viečok

Videokurz FaceFit vo forme DVD aj Online

Mnoho ľudí má po aplikácii botoxu len zjavný pokles viečok, niektorí však trpia aj tým skutočným. Je to zriedkavý jav a stáva sa v dôsledku chybnej aplikácie neskúseného terapeuta.

K poklesu očných viečok dochádza, keď svaly kontrolujúce túto oblasť (levator palpebrae superiorus a levator aponeurosis) sú zasiahnuté botoxom. Ten je do nich omylom vstreknutý alebo sa do nich môže rozšíriť z iného miesta. Keďže botox zmrazuje svalové kontrakcie, znehybní aj svalstvo očných viečok, ktoré začnú klesať a ochabovať. Ak pociťujete takéto problémy, ihneď kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.

Riešenie: Lekár vám môže predpísať očné kvapky (iopidín 0.5% alebo apraclonidín 0.5%), ktoré zmiernia pokles viečok. Pred ich použitím je však potrebné počkať na úplné zmiznutie botoxu. Prevenciou pred rozširovaním botoxu z iného miesta do oblasti očného svalstva môže byť použitie menej koncentrovanej látky. Väčšinou sa však jedná o chybnú aplikáciu, a preto si opäť raz vyberte certifikovaného a skúseného odborníka s dobrou reputáciou, ideálne experta na anatómiu tváre. Vždy je lepšie aplikovať najskôr menšie množstvo a v prípade potreby ho doplniť.

Asymetrický vzhľad tváre

Botox môže občas spôsobiť asymetriu tváre, napríklad jedno obočie je vyššeie ako druhé, alebo sa to isté stane s kútikmi úst. Tieto naklonené prejavy môžu nastať nesprávnym umiestnením botoxovej injekcie alebo rôznou anatómiou tváre, kedy každá z nich reaguje na botox inak.

Riešenie: Asymetria sa môže vyriešiť dodatočnou aplikáciou botoxu do potrebných oblastí. Alebo môžete počkať, kým vymizne. Uistite sa, že váš terapeut je dostatočne skúsený a certifikovaný, aby ste takémuto problému predišli.

Prelistujte si moju knižku 20 dní k novej krajšej Ja. Stiahnite si ukážku zdarma

Všetky spomínané negatívne efekty botoxu sú dočasné, pretože táto látka z tela postupne zmizne. Nikto však nechce vychádzať z domu s jedným poklesnutým viečkom či iným komickým výrazom tváre. Výber správneho terapeuta je tu skutočne kľúčový, o radu môžete poprosiť svojich známych či ošetrujúceho lekára. Konzultujte na viacerých miestach, kým sa rozhodnete pre konkrétnu kliniku či terapeuta. Ak vám dvaja povedia niečo iné, zájdite ešte k tretiemu. Nechajte si ukázať fotografie ich predošlých pacientov pred a po zákroku, i keď nemusia mať dostatočnú výpovednú hodnotu. Hľadajte kvalitu, nie najnižšiu cenu. Ak niekde narazíte na zľavu, tomuto miestu sa z diaľky vyhnite. Dobrí odborníci to nepotrebujú robiť, aby si získali nových pacientov.

Tvárová gymnastika je teda stále najbezpečnejšou metódou spevňovania kontúr tváre a eliminácou vrások, tak prečo to neskúsiť? Skúste napr. toto cvičenie na vrásky pod očami a elimináciu opuchov

https://www.youtube.com/watch?v=JwSEgw5YLg8

Iveta Štecová
Iveta Štecová
Articles: 451