Obľúbené produkty

Čo sa deje s našou tvárou, keď nám chýba zub? Aké sú dôsledky straty zubov

Cieľom modernej stomatológie je obnoviť normálnu funkciu, komfort, estetiku, reč a zdravie jedincom, ktorým chýbajú zuby. Keďže populácia rastie a starne, čoraz väčšie množstvo ľudí trpí týmto problémom. Čím viac zubov vám chýba, tým väčšia výzva to pre zubárov môže byť. Veda však postupuje rýchlo a dáva nádej najmä starším ľuďom, ktorí tomu častejšie čelia.

Skryté dôsledky straty zubov

Ako môžu dentálne implantáty zastaviť postupnú stratu kostí a nahradiť zuby?   Keďže populácia rastie a starne, čoraz väčšie množstvo ľudí trpí týmto problémom. Čím viac zubov vám chýba, tým väčšia výzva to pre zubárov môže byť. Veda však postupuje rýchlo a dáva nádej najmä starším ľuďom, ktorí tomu častejšie čelia.

Ak sa zuby nenahradia, dochádza k úbytku kostí, čo znázorňujú aj tieto fotografie:

30 ročná žena: Tvárová štruktúra je správne podporená a udržiava prirodzené proporcie zaručujúce mladistvý vzhľad.

45 ročná žena: Strata zubov ústi do štrukturálnych zmien (líca mierne klesajú).

60 ročná žena: Strata kostí pokračuje. Líca a pery strácajú podporu a starnú.

75 ročná žena: Chýbajúce zuby aj naďalej spôsobujú kostný úbytok a stratu štrukturálnej podpory tváre a mäkkého tkaniva. Spodná tretina tváre je dramaticky menšia a spôsobuje starší vzhľad.

Neviditeľné efekty straty zubov 

Najzjavnejším dôsledkom straty zubov je estetika. To, ako vyzeráte, ovplyvňuje aj váš pocit zo samého seba. Dôsledky sú psychologické a sociálne. Netreba však zabúdať ani na zdravotné aspekty straty zubov, ktorými sú funkčnosť a celkové zdravie tváre. Kosti podopierajúce zuby sú stimulované samotnými zubami. A ak tie chýbajú, dochádza k ich úbytku a remodelácii.

Ak chýba zub  

Cieľom modernej stomatológie je obnoviť normálnu funkciu, komfort, estetiku, reč a zdravie jedincom, ktorým chýbajú zuby. Keďže populácia rastie a starne, čoraz väčšie množstvo ľudí trpí týmto problémom. Čím viac zubov vám chýba, tým väčšia výzva to pre zubárov môže byť. Veda však postupuje rýchlo a dáva nádej najmä starším ľuďom, ktorí tomu častejšie čelia.

Ak chýba zub, nedochádza k dostatočnej stimulácii priľahlej ďasnovej kosti, a tá stráca svoj objem – 25% šírky v prvom roku a celkovo 4 milimetre výšky počas niekoľkých rokov. Rovnakej strate čelí aj mäkké ďasnové tkanivo, čo sťažuje žuvanie a rozprávanie.

A tu to zďaleka nekončí. Dochádza tiež k absorpcii (roztápaniu) čeľuste, zväčšuje sa vzdialenosť nosa od brady a spodná časť tváre kolabuje. Brada sa zahýba nahor a dopredu, líca prepadávajú, pretože im chýba zubná opora. Človek je náchylnejší na fraktúry kostí.

Ak chýba viac zubov

Keď chýba zopár zadných zubov, môže dôjsť k tzv. žuvaciemu kolapsu, pretože predné zuby sú stlačené a vysunuté dopredu. Neboli totiž navrhnuté na to, aby podporovali tvár a hrýzli potravu – majú ju len trhať či držať. Pery tiež ochabujú, keďže nie sú podopreté zubami. Jazyk sa rozprestrie po celých ústach a celá tvár kolabuje. Rovnako je to aj so sebadôverou daného jedinca. 

Pri tvorbe programu FaceFit tvárová gymnastika som sa nechala inšpirovať najlepšími leadrami tvárovej gymnastiky ako sú Gary Sikorski, Carolle Maggio a Eva Frasier. Účinky týchto cvičení boli potvrdené štúdiou v roku 2017, ktorá sa uskutočnila v USA. Pri pravidelnom cvičení tvár omladne o 3 roky iba za 2 mesiace.

DVD obsahuje účinné, komplexné a efektívne cviky zamerané na spevnenie spodnej kontúry tváre a krku, elimináciu tkz. syslíkov, spevnenie a vyplnenie líc, posilnenie oblasti pier, čela, očného okolia ale aj elimináciu vrásky hnevu a nosovo-ústnej ryhy.

Prvé zuby, ktoré odchádzajú 

V USA, 70% populácie chýba aspoň jeden zub, obvykle zadný. Stoličky číslo 6 sú prvými dospelými zubami a preto sa aj najrýchlejšie kazia. Riešením bývajú korunky, ktoré vydržia priemerne 10,3 roka. Často však dochádza aj infekciám, štrukturálnym zmenám a fraktúram, a to najmä u zubov nedávno reštaurovaných či po ošetrení kanálikov. Tieto komplikácie môžu viezť k ich vytrhnutiu, o čom svedčí aj štatistika chýbajúcich šestiek: 3% vo veku 23 rokov, 20% vo veku 30 rokov.

Najbežnejším (nemožno však povedať, že najlepším) spôsobom náhrady jedného zadného zubu je na troch miestach fixovaná čiastočná protéza, zvaná aj mostík. Jedná sa o prípad, kedy dva zuby po stranách medzery (nazývané ako oporné zuby) sú pokryté korunkou, ktorá tvorí oporu (mostík) falošnému zubu uprostred. Toto je druh protézy (falošnej náhrady), ktorá sa vyrába v časovom rozmedzí 7 – 14 dní a poskytuje normálny tvar, funkciu (jedenie, rozprávanie a úsmev), komfort, estetiku a zdravie. Vďaka týmto výhodám sa mostík teší obľube už šesť dekád. Každý zubár je s ním dobre oboznámený a vie, kedy a ako ho nasadiť. Mostíky sú akceptované aj zdravotnými poisťovňami. Ak sa však o  zuby správne nestaráme, môžu byť ideálnym miestom pre baktérie a okolité zuby sa môžu poškodiť, zlomiť či vznikne riziko ich straty. Riziko je 30% v nasledujúcich 14 rokoch po nasadení mostíka.

Mohlo by vás zaujímať

Iveta Štecová
Iveta Štecová
Articles: 451