Obľúbené produkty

Ako poloha jazyka ovplyvňuje váš výzor. Kde ho máte položený Vy?

Jazyk sa má nachádzať na hornej klenbe. Máte ho správne? Skontrolujte si polohu svojho jazyka a pozorujte výrazné zmeny na tvári.Vždy nás učili dávať si špičku jazyka na výbežok za prednými zubami. Jazyk sa však pri tom nachádza príliš hlboko v ústach,  tak ako vidíme na obrázku B. Táto poloha nie je úplne správna. Na obrázku A, ktorý predstavuje jeho správne uloženie, je celý jazyk akoby nalepený na klenbe.

Jazyk ovplyvňuje aj veľkosť hornej čeľuste a jeho poloha v ústach je určujúcim faktorom zoradenia zubov. Dbať treba aj na správne prehĺtanie – zuby by mali byť spojené a jazyk prisatý o vrchné podnebie. Pery a líca zostávajú pritom nehybné.

Správna poloha jazyka a správne prehĺtanie taktiež ovplyvňujú výzor našej tváre. Pri nesprávnej polohe sa stretávame s nasledovnými znakmi:

 • nedovreté pery,
 • vráskavenie brady pri zatvorených perách,
 • ochabnutá, vyhrnutá horná pera,
 • zhrubnuté pery,
 • výrazný oblúkovitý tvar hornej pery,
 • ploché líčka,
 • jedna alebo obe čeľuste mimo ideálnej polohy,
 • uhol medzi nosom a perou väčší ako 110 stupňov.

Jazyk a jeho kontrola

Zadná časť jazyka je kontrolovaná podvedome a pre správnu polohu je potrebné ju trénovať.

Predná časť jazyka je pohybovaná vedome a iba keď sa dostaneme do nevedomého stavu (akým je napríklad spánok), nekontrolujeme ju.

Cvik na precvičenie správnej polohy jazyka: Široký úsmev

Pri širokom úsmeve sa aj zadná časť jazyka zdvihne smerom k podnebiu.

Správne prevedenie širokého úsmevu je

 • so spojenými zubami a roztvorenými perami tak, aby bol viditeľný celý chrup
 • ak ste začiatočník, pomôže vám zdvihnutie obočia
 • jazyk oprite celou plochou o horné podnebie, zdvihnite aj koreň jazyka dohora
 • potom skúste prehltnúť, v hrdle pocítite zdvihnutie zadnej časti jazyka
 • cvik zopakujte a snažte sa udržať tento zdvih čo najdlhšie

Cvičte pravidelne, kľudne aj 100-krát denne. Ak už ste v cviku pokročilí, vynechajte úsmev a prehĺtajte so zatvorenými ústami a spojenými zubami.

Jazyk je svalový orgán, a preto dokáže meniť svoj tvar v závislosti od jeho používania. Snažte sa preto vedome ho klásť na správne miesto a predísť tak rôznym deformáciám tváre.

Iveta Štecová
Iveta Štecová
Articles: 451